Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Воронько Людмила Олександрівна

Кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності, професіоналізація державних службовців, культура управління.

Наукові здобутки: понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, зокрема автор/співавтор наукових статей у фахових виданнях з державного управління, Енциклопедії державного управління (т. 6), монографії, підручників, у тому числі з грифом МОН України.

Практична діяльність: має 25-річний стаж державної служби, багаторічний досвід роботи у видавничо-поліграфічній галузі. На кафедрі працює з 2006 року. Крім здійснення викладацької й наукової діяльності, проводить консультації з питань підготовки наукових публікацій, авторефератів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

Громадська діяльність: член редакційної колегії електронного наукового фахового видання “Державне управління: теорія та практика”.

Перелік дисциплін: «Кадровий менеджмент»

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України