Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Василевська Тетяна Едуардівна

Доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: етика, професійна етика, депутатська етика, етика в публічному управлінні, ціннісні засади публічної служби, етика публічного службовця, етичні аспекти аналізу політики.

Наукові здобутки: член спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій Д 26.810.01 у Національній академії державного управління при Президентові України та К 08.866.01. у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України. Автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць, з них 7 монографій, 4 підручників, 15 навчальних і навчально-методичних посібників. Учасник багатьох міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференцій і семінарів, міжнародних тренінгових програм.

Практична діяльність: має значний досвід педагогічної, організаційної та науково-педагогічної роботи, бере активну участь у заходах з підвищення кваліфікації державних службовців. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Громадська діяльність: експерт програм Ради Європи. Член робочих груп з розробки проектів нормативно-правових актів щодо етичної поведінки державних службовців та місцевого самоврядування та підготовки пропозицій щодо удосконалення системи навчання у цій сфері; з розробки концепції реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та ін. Здійснює консультаційну та експертну діяльність для органів державної влади та місцевого самоврядування.

Перелік дисциплін: «Методологія наукових досліджень», «Філософія управління та етика науки», «Корпоративна культура та етика в публічній службі», «Державний протокол та етика в публічній службі».

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України