Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Романюк Сергій Андрійович

Доктор економічних наук, доцент, директор Інституту «Вища школа державного управління» Національної академії, професор кафедри публічного управління та публічної служби, заслужений економіст України, державний службовець 1 рангу.

Сфера наукових інтересів: регіональний розвиток, державна регіональна політика, прийняття управлінських рішень, стратегічне управління, децентралізація.

Наукові здобутки: має понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, є автором та співавтором монографій, підручників та навчальних посібників з питань стратегічного управління у сфері регіонального розвитку тощо. Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальністю 25.00.02 у НАДУ при Президентові України. Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій.

Практична діяльність: має великий досвід керівної роботи, зокрема на посаді заступника, першого заступника Міністра економіки України (1999-2010); завідувача кафедри державного менеджменту НАДУ при Президентові України (2012-2016); директора Інституту «Вища школа державного управління» (2013-2017) НАДУ при Президентові України. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Перелік дисциплін: «Стратегічне управління».

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України