Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Рачинський Анатолій Петрович

Доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби, заслужений працівник освіти України.

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління персоналом, професійний розвиток державних службовців, лідерство і керівництво в системі державної служби, європейські стандарти публічної служби та модернізація системи державної служби в Україні.

Наукові здобутки: має понад 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру: автор одноосібної монографії “Стратегічне управління персоналом в органах державної влади: теоретико-методологічний аналіз” (2009), співавтор «Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення: монографія (2010), Публічне управління: теорія і практика: монографія (2011), Державна служба: підручник : у 2 т. (2012), Енциклопедія державного управління: у 8 т. (2011),Енциклопедичний словник з державного управління (2010), Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: монографія (2016). Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій (захищено 10 кандидатських і 1 докторська дисертації).

Практична діяльність: має досвід керівної роботи, зокрема на посадах: начальника управління зовнішньоекономічної діяльності та міжрегіональних зв’язків, начальника управління з питань майна комунальної власності (2005-2006), начальника управління структурного розвитку головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації (2009-2010). Здійснює наукове керівництво магістерських робіт, кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: головний вчений секретар Всеукраїнської громадської організації «Українська академія наук з державного управління», Член редколегій: фахового наукового журналу «Вісник НАДУ», фахового наукового журналу «Вісник КНУ імені Тараса Шевченка (серія «Державне управління»).

Перелік дисциплін: «Кадровий менеджмент».

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України