Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Рачинський Анатолій Петрович

Завідувач кафедри публічного управління тат публічної служби, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та публічної служби, заслужений працівник освіти України.

Сфера наукових інтересів: стратегічне управління персоналом, професійний розвиток державних службовців, лідерство і керівництво в системі державної служби, європейські стандарти публічної служби та модернізація системи державної служби в Україні.

Наукові здобутки: має понад 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру: автор одноосібної монографії “Стратегічне управління персоналом в органах державної влади: теоретико-методологічний аналіз” (2009), співавтор «Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення: монографія (2010), Публічне управління: теорія і практика: монографія (2011), Державна служба: підручник : у 2 т. (2012), Енциклопедія державного управління: у 8 т. (2011),Енциклопедичний словник з державного управління (2010), Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування: монографія (2016). Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій (захищено 10 кандидатських і 1 докторська дисертації).

Практична діяльність: має досвід керівної роботи, зокрема на посадах: начальника управління зовнішньоекономічної діяльності та міжрегіональних зв’язків, начальника управління з питань майна комунальної власності (2005-2006), начальника управління структурного розвитку головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації (2009-2010). Здійснює наукове керівництво магістерських робіт, кандидатських дисертацій.

Громадська діяльність: головний вчений секретар Всеукраїнської громадської організації «Українська академія наук з державного управління», Член редколегій: фахового наукового журналу «Вісник НАДУ», фахового наукового журналу «Вісник КНУ імені Тараса Шевченка (серія «Державне управління»).

Перелік дисциплін: «Кадровий менеджмент».

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2021. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України