Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Приліпко Сергій Михайлович

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: публічне управління сталим розвитком сільських територій, механізми формування та розвитку обслуговуючої кооперації, інформаційно-консультаційне забезпечення діяльності сільських територіальних громад, міжнародні проекти технічної допомоги.

Наукові здобутки: є автором та співавтором понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, у т.ч. одноосібної монографії “Розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: теорія та практика”, 6 колективних монографій у вітчизняних та іноземних виданнях, 2 практичних посібників “Управління сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами” та “Концепція соціально-економічного розвитку села“; приймає активну участь у науково-дослідній роботі кафедри.

Практична діяльність: працював в Уманському національному університеті садівництва на посадах старшого викладача, доцента, директора Інституту післядипломної освіти та дорадництва, завідувача кафедр менеджменту організацій, публічного управління та адміністрування (2009-2018); докторант кафедри публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (2017-2019).

Громадська діяльність: експерт з розвитку кооперації (2015-2017); з реалізації грантового проекту «Створення регіонального навчально-практичного Центру розвитку багатофункціональних кооперативів» у Черкаській області у рамках програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України», у результаті якого було створено 52 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; має досвід управління в інститутах громадянського суспільства.

Перелік дисциплін: «Стратегічне управління».

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України