Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

100 ІДЕЙ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА ТА УРЯДУ УКРАЇНИ

23 вересня 2020 року наша кафедра у режимі відеоконференцзв’язку з використанням Zoom провела круглий стіл «100 ІДЕЙ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА ТА УРЯДУ УКРАЇНИ: ПРОЄКТНІ ІНІЦІАТИВИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ», який присвячений 25-річчю створення кафедри публічного управління та публічної служби.

Відкрив комунікативний захід т.в.о. президента Національної академії Анатолій Савков, який привітав колектив нашої із юві��еєм, зазначивши, що кафедра є однією з найпотужніших за професорсько-викладацьким складом та функціонує від заснування Національної академії. Завдяки креативним підходам та новаторським задумам у світ вийшов інформаційно-аналітичний збірник «100 ідей для Президента України та Уряду України».

Світлана Хаджирадєва, будучи модератором круглого столу презентувала інформаційно-аналітичний збірник, підготовлений на основі 100 проєктних ініціатив модернізації публічного управління в цілому та публічної служби України, зокрема, «100 ІДЕЙ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА ТА УРЯДУ УКРАЇНИ: ПРОЄКТНІ ІНІЦІАТИВИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ» виданого у 2-х томах за редакцією Н.І. Обушної, А.П. Рачинського, С.К. Хаджирадєвої (голова).

Завідувач кафедри відмітила, що до написання проєктних ініціатив долучились не лише науково-педагогічні працівники кафедри, Національної академії, але й аспіранти, докторанти, слухачі та випускники Національної академії. У збірнику систематизовано інноваційні ідеї, що можуть бути використані при формуванні концептуально-доктринального підґрунтя національної модернізаційної стратегії публічного управління.

При цьому Світлана Хаджирадєва акцентувала увагу на пріоритетності проєктів, що здатні полегшити налагодження конвергентної взаємодії між державою і громадянським суспільством та сприяти забезпеченню успішного проведення реформ в Україні. Адже «ідеї» двотомного видання сприятимуть виробленню нових підходів та впровадженню інноваційних змін у галузі публічного управління та адміністрування.

Відзначено широкий загал авторів збірника як у географічному, так і в професійному плані (21 доктор наук, 36 кандидатів наук), його проєктно-орієнтований інноваційний характер, гострота порушених питань засвідчують цінність та актуальність колективної праці, а також утверджують здобуток колективної думки учених, практиків та дослідників у сфері публічного управління.

Упродовж роботи круглого столу учасники презентували власні проєкти, які увійшли до збірника, зокрема – Олена Бойко, аспірантка нашої кафедри; Олександра Васильєва, професор кафедри; Вячеслав Гусєв, професор кафери; Сергій Гайдук, аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії; Іван Лопушинський, професор, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету та Микола Дурман, доцент цієї ж кафедри Херсонського національного технічного університет; Микола Нога, міський голова м. Шостки Сумської області, випускник Національної академії; Роман Татарінов, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту мінеральних добрив і пігментів Сумського державного університету, слухач Національної академії; Владислав Федоренко, професор нашої кафедри, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; Олена Чанцева, секретар Шосткинської міської ради, доктор філософії, випускниця Національної академії та ін.

Нині генерація науковців Національної академії зацікавлена в успішній реалізації соціально-економічної, політичної та духовно-культурної модернізації України.

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України