Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Кафедра активно впроваджує нові форми комунікативних заходів

Кафедра публічного управління та публічної служби постійно в пошуках нових форм проведення комунікативних заходів. Серед них – відеоконференції з литовськими колегами з Університету Миколаса Ромеріуса, планові засідання кафедри, оперативні наради, заслуховування звітів аспірантів, докторантів, попередні захисти їх дисертаційних робіт в онлайн-чаті тощо.

В умовах карантину системними стали зустрічі працівників кафедри на платформі Zoom, яка є лідером відеозв’язку для проведення різноманітних відеокомунікативних заходів.

Всі засідання кафедри проводяться у форматі відеоконференції, в яких беруть участь не лише викладачі, а також аспіранти, докторанти кафедри. Розглядаються питання щодо звітів аспірантів та докторантів з виконання індивідуальних та навчальних планів; оновлення навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін кафедри; участі у комунікативних заходах Національної академії (наукові конференції, круглі столи тощо, у т.ч. в онлайн); підготовки до відзначення ювілею кафедри (25-річчя заснування); набору абітурієнтів на навчання в Національній академії у 2020 році тощо.

Така форма дисциплінує кожного з нас, сприяє зростанню відповідальності, водночас вчить дорожить живим спілкуванням один з одним!

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України