Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Умови прийому 2020 року

ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

за денною формоюза вечірньою та заочною (заочно-дистанційною) формами
1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, а також:
• обіймають посади державної служби, що належать до підкатегорії посад державної служби А1-В3 (всі підкатегорії),
• віднесені до першої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.
2. Відповідно до п.4 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які на момент подання документів до приймальної комісії:
• перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік;
• є випускниками вищих навчальних закладів, мають документ про вищу освіту встановленого зразка з відзнакою*.
1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, а також:
• обіймають посади державної служби, що належать до підкатегорії посад державної служби А1, А2, Б1, Б2,
• віднесені до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування.
2. Відповідно до п.5 Положення про прийом слухачів за вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формою приймаються державні службовці, посади яких належать 1-4 групи оплати праці (підкатегорії посад державної служби А1, А2, Б1), голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники**.

*Після прийняття нової редакції Положення про прийом слухачів до НАДУ, не прийматимуться документи на вступ від цієї категорії осіб.

** Після прийняття нової редакції Положення про прийом слухачів до НАДУ, на вечірню, заочну (заочно-дистанційну) форми прийматимуться документи на бюджет осіб, які перебувають на державній службі підкатегорії посад державної служби Б3.

На конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту (документ про вищу освіту встановленого зразка освітнього ступеня бакалавра, магістра, а також освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Вартість навчання для вступників 2020 року
Форма навчанняВсього за весь термін навчання, грн1 місяць І курсу навчання, грн1 місяць ІІ курсу навчання, грн
Денна69 452,003 600,006 563,00
Вечірня48 168,002 144,005 610,00
Заочна44 932,002 095,004 948,00
Заочна (дистанційна45 668,002 379,004 280,00
Документи, що додаються до заяви
ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ:ЗА ДОГОВОРОМ
(за кошти фізичних та юридичних осіб)
Копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”Копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”
Копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)Копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до ньогоКопія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього
Копія трудової книжки, засвідчену службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії;Копія трудової книжки, засвідчену службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії;
Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
Довідка про групу оплати праці, до якої віднесено відповідну посаду (для державних службовців);Чотири фотокартки розміром 3х4 см.
Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;Оригінал та копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для вступників на основі здобутого ступеня бакалавра).
Оригінал та копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для вступників на основі здобутого ступеня бакалавра).
Увага

Для вступників на основі диплома бакалавра обов`язкова здача єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ)!

Реєстрація на ЄВІ в розділі Абітурієнтам на сайті Національної академії.

Термін реєстрації вступників для складання - з 12 травня по 05 червня 2020 року.

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України