Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Запрошуємо на навчання

Національна академія державного управління при Президентові України здійснює прийом слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю:
“Публічне управління та адміністрування”
на денну, вечірню та заочну форми навчання
за державним замовленням та за договором

Національна академія державного управління при Президентові України здійснює прийом слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю:

На навчання на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають вищу освіту (документ про вищу освіту встановленого зразка)

Терміни прийому документів від вступників• Для вступників на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:
прийом документів з 1 квітня по 19 червня 2020 року;
вступні випробування з 29 червня по 10 липня 2020 року.
• Для вступників на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра:
Увага! Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови – з 06 травня – 03 червня 2020 року.
прийом документів з 1 квітня по 22 липня 2020 року;
вступні випробування з 22 по 24 липня 2020 року.

Строк навчання слухачів за денною, вечірньою та заочною формами – 1 рік 4 місяці

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255.

за денною формоюза вечірньою та заочною (заочно-дистанційною) формами
1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, а також:
• обіймають посади державної служби, що належать до 1-9 групи оплати праці,
• віднесені до першої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування.
1. Відповідно до п.3 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії, а також:
• обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці,
• віднесені до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування.
2. Відповідно до п.4 Положення про прийом слухачів приймаються особи, які на момент подання документів до приймальної комісії:
• перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік;
• є випускниками вищих навчальних закладів, мають документ про вищу освіту встановленого зразка з відзнакою.
2. Відповідно до п.5 Положення про прийом слухачів за вечірньою, заочною (заочно-дистанційною) формою приймаються державні службовці, посади яких належать до 1-4 групи оплати праці, голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники.

!!! Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.

Документи, що додаються до заяви, паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця та військовий квиток пред’являються особисто.

Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

Документи, що додаються до заяви
ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ:ЗА ДОГОВОРОМ
(за кошти фізичних та юридичних осіб)
Копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;Копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”;
Копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);Копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
Копія трудової книжки, засвідчену службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії;Копія трудової книжки, засвідчену службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії;
Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
Довідка про групу оплати праці, до якої віднесено відповідну посаду (для державних службовців);Чотири фотокартки розміром 3х4 см.
Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;Оригінал та копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для вступників на основі здобутого ступеня бакалавра).
Оригінал та копію екзаменаційного листка єдиного вступного іспиту (для вступників на основі здобутого ступеня бакалавра).

Телефон для довідок: (044) 455-6953, (044)456-04-52
Юлана Олександрівна
Адреса: вул. Антона Цедіка, 20, кім. 101, 102.

Графік проведення вступних випробувань і консультацій
(до Національної академії (м. Київ))

Назва вступного випробуванняДата проведення
КонсультаціяВступне випробування
Вступники на основі здобутого освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
для вступників на навчання за державним замовленням
комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань29 червня
2020 року
29-30 червня
2020 року
комп’ютерне тестування з іноземної мови29 червня
2020 року
01-02 липня
2020 року
співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування29 червня
2020 року
02-04 липня
2020 року
для вступників на навчання за договором (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань06 липня
2020 року
06-07 липня
2020 року
комп’ютерне тестування з іноземної мови06 липня
2020 року
08-09 липня
2020 року
співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування06 липня
2020 року
09-10 липня
2020 року
Вступники на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра
(за державним замовленням та за договором (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань22 липня
2020 року
23 липня
2020 року
співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування22 липня
2020 року
24 липня
2020 року

Виконання вступниками на основі здобутого ступеня бакалавра вимог Правил прийому до 18:00 10 серпня 2020 року.

Зарахування слухачів за державним замовленням здійснити до 12:00 11 серпня 2020 року.

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України