Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Вирішення конфліктів методом медіації

Закінчився триденний тренінг для слухачів 1 курсу денної форми навчання Національної академії "Вирішення конфліктів методом медіації". Модератором заходу була завідувач кафедри публічного управління та публічної служби Світлана Хаджирадєва, д.держ.упр., професор.

Протягом тренінгу були обговорені та розглянуті такі питання:
Феноменологія конфлікту та його особливості прояву у сфері публічного управління.
Структурно-функціональний аналіз конфлікту.
Сутність, технологія проведення медіації та компетенції медіаторів.
Можливості використання конструктивного ресурсу конфлікту в публічному управлінні.

Отримані теоретичні знання були закріплені на практичних заняттях у вигляді вправ, де слухачі спробували себе у ролі медіатора.

По завершенню учасники тренінгу отримали сертифікати.

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України