Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Вітання випускників

Кафедра публічного управління та публічної служби щиро вітає своїх випускників із успішним захистом магістерських робіт!

Ви продемонстрували здатність вирішувати складні проблемні питання в публічній сфері, високий рівень готовності до прийняття рішень в умовах невизначеності та ризиків, такі професійно важливі якості як критичне мислення, емоційний інтелект, організаційне та експертне лідерство і т. ін.

Голова державної екзаменаційної комісії В’ячеслав Негода, заступник Міністра розвитку громад та територій України, відзначив високий рівень підготовки випускників кафедри. Так, за результатами проведених досліджень слухачами було презентовано 7 програм, 12 стратегічних планів і 36 проектів спрямованих на удосконалення системи публічного управління та адміністрування на всіх рівнях: національному, регіональному та місцевому. У співавторстві з науковими керівниками опубліковано 2 наукові статті та 19 тез доповідей на наукових конференціях.

Хай доля Ваша буде щедрою на здобутки, увінчається успіхами в кар’єрному професійному та науковому зростанні.

З повагою завідувачка кафедри Світлана Хаджирадєва

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України