Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Сучасні тренди професіоналізації публічних службовців

Саме ця тема викликала особливу зацікавленість в учасників щорічної науково-практичної конференція за міжнародною участю «Навчання публічних службовців: новітні тенденції та технології» (01.11.2019), яку презентувала завідувачка кафедри публічного управління та публічної служби, гарант магістерської програми 281 «Публічне управління та адміністрування» Національної академії державного управління при Президентові України – Світлана Костянтинівна Хаджирадєва.

Увагу учасників конференції було акцентовано на результатах моніторингових досліджень в частині розвитку позитивних тенденцій в сучасних умовах реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; виокремлено сильні та слабкі сторони державної служби як на національному, так і на місцевому рівнях, серед яких особливе місце мають прояви булінгу на державній службі у формі вербальної агресії з боку керівника до підлеглих, необґрунтованої та незадовільної оцінки керівництвом роботи підлеглих, навмисне поширення чуток про недостовірну інформацію колег тощо.

Світлана Костянтинівна обґрунтувала нові виклики та загрози, пов’язані із наявністю корупційних чинників на державній службі, колізіями у вітчизняному законодавстві, збереженням таких пріоритетних національних цінностей як: історична пам’ять, доброчесність, взаємоповага, взаємодопомога, служіння народу. Виокремила пріоритетні напрями руху державної служби до запровадження європейських стандартів у професіоналізації публічних службовців, формування ключових компетентностей керівників публічної служби, обґрунтувала мотиви виникнення нових професій на світовому та вітчизняному ринках праці в зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційного суспільства, нанотехнологій.

Доповідь С. Хаджирадєвої викликала жваву професійну дискусію серед наукової спільноти щодо мобільності викладачів працювати в умовах системних освітніх інновацій, бути конкурентоспроможними у наданні якісних освітніх послуг провайдерам у сфері публічного управління та адміністрування в умовах високої конкурентності.

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України