Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Забезпечення якості професійного навчання обговорено у рамках міжнародного круглого столу в молдові

Кафедра публічного управління та публічної служби системно бере участь у регіональних зустрічах, які відбуваються у рамках проекту «Зміцнення співпраці мереж закладів з професійного розвитку для публічних службовців» у Грузії, Молдові та Україні за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), що впроваджується Регіональним фондом Східного партнерства зі зміцнення реформи публічного адміністрування.

Попередні зустрічі проходили цьогоріч за участю завідувачки нашої кафедри – Світлани Хаджирадєвої в м. Києві та м. Тбілісі, (Грузія) та професора кафедри – Тетяни Василевської (м. Тбілісі, Грузія).

Нині Національну академію державного управління при Президентові України року представила 29-30 жовтня 2019 в м. Кишенів (Молдова) професор нашої кафедри Наталія Ларіна.

Учасники круглого столу з питання забезпечення якості професійного навчання, які зібралися в Академії публічного управління у м. Кишинів (Молдова), обговорили теми зовнішніх та внутрішніх процедур забезпечення якості програм підвищення кваліфікації публічних службовців, запровадження методологічних підходів до зовнішнього та внутрішнього моніторингу якості навчального процесу, оцінювання діяльності стейкхолдерів.

Представники чотирьох держав – України, Грузії, Молдови та Німеччини ознайомилися із сучасними тенденціями у сфері забезпечення якості освіти у навчальних закладах країн, які здійснюють підвищення кваліфікації публічних службовців, зокрема, досвідом Берлінської академії публічного адміністрування, Молдавської . Крім того, експерти проаналізували виклики та кращі практики зовнішнього оцінювання та акредитації тренінгів, а також вплив оцінювання на якість тренінгів.

Під час круглого столу Наталя Ларіна ознайомила учасників з українським досвідом контролінгу якості професійного навчання публічних службовців в системі підвищення кваліфікації, а саме з такими інструментами внутрішнього моніторингу знань та вмінь слухачів з публічного управління як відкрите та закрите тестування; анкетування слухачів щодо вивчення задоволеності навчальними потребами, виправданими очікуваннями результатів навчання; анкетування задоволеності викладачів щодо спроможності публічних службовців навчатися та застосовувати набуті знання на практиці; анкетування роботодавців (управління персоналом) щодо рівня якості знань та вмінь публічних службовців, одержаних під час навчання та набутих в процесі самоосвіти.

Участь публічних службовців у навчальних тренінгах, на яких пріоритетними є практико- та сервісно-орієнтовані підходи, сприяє проведенню моніторингу із застосування слухачами управлінських, політико-правових, інформаційно-комунікативних та соціально-психологічних компетентностей на публічній службі.

Були розглянуті науково-практичні підходи до розробки методології внутрішнього моніторингу, конкретні інструменти моніторингу та їхні особливості, а також окреслено вплив на внутрішній моніторинг таких зовнішніх факторів як стандартизація якості відповідно до національних та міжнародних базових стандартів (критерії ліцензування, сертифікації програм тощо).

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України