Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Москаленко Світлана Олексіївна

Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: формування та реалізація соціальної політики держави, соціогуманітарний розвиток, громадянське суспільство, управління змінами.

Наукові здобутки: має понад 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, досвід роботи вченим секретарем спеціалізованої вченої ради НАДУ при Президентові України Д26.810.02, відповідальним секретарем електронного наукового фахового видання НАДУ при Президентові України «Державне управління: теорія та практика». Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських робіт та кандидатських дисертацій.

Практична діяльність: має більше 25 років стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; досвід наукової діяльності (2009-2011; 2012-2014 роках – відповідальний виконавець НДР у межах комплексного наукового проекту НАДУ при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування») та викладацької роботи (з 2010 року). Працювала начальником відділу маркетингу, організації, моніторингу та координації управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Національної академії (2008–2017). Заступник директора Інституту публічного управління та адміністрування НАДУ (2017 – по теперішній час). Здійснює консультування з підготовки наукових публікацій.

Громадська діяльність: має досвід керівника депутатської групи районної ради, члена президії районної організації Спілки жінок України. Член Вченої ради Інституту публічного управління та адміністрування Національної академії.

Перелік дисциплін: «Управління змінами та впровадження інновацій».

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України