Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Бюро медіації

Медіація – це спосіб урегулювання різних спорів, суперечок і розбіжностей, при яких сторони самі знаходять рішення своєї проблеми, звертаючись при цьому до нейтральної особи – медіатора. Медіатор сприяє вирішенню конфлікту, допомагаючи сторонам в конструктивному діалозі зрозуміти суть ситуації, прояснити інтереси і виявити потреби (свої і опонента). Робота медіатора робить можливим досягнення конструктивних, взаємовигідних домовленостей, які реально втілити в життя.

Із метою розвитку медіативної компетентності публічних службовців та популяризації медіації як способу мирного вирішення конфліктів на початку 2015 року за підтримки міжнародного коопераційного проекту “Building mediation bureaus and training mediators”, що фінансується Німецькою службою академічних обмінів (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD), у Національній академії державного управління при Президентові України відкрито Бюро медіації.

За цей період в Бюро медіації було проведено: 7 міжнародних воркшопів за участю експертів з Інституту психології Гамбурзького університету; 2 науково-практичні конференції; 31 тренінг для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування; розроблено 4 навчальні програми з медіації тощо.

Спільно з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини в рамках підписаного меморандуму заплановано проведення ряду заходів, які направлено на популяризацію медіації як способу мирного вирішення конфліктів.

Наша місія

Від конфлікту до миру через систему координат: медіативна компетентність, медіативна культура, соціальний діалог.

Цінності, що сповідуємо

  • Взаємоповага і право на власну думку – є запорукою мирної взаємодії в суспільстві.
  • Толерантність – не тільки моральний обов’язок, а й політична та правова потреба.
  • Унікальна цінність кожного.

Принципи роботи

Добровільність, рівність, відкритість та конфіденційність.

Цільова аудиторія

  • Органи публічної влади.
  • Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, політичні і громадські діячі та інші.

Напрями діяльності

  • Науково-експертна
  • Навчальна
  • Послуги з медіації

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України