Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Ларіна Наталія Борисівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та публічної служби, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України.

Сфера наукових інтересів: командоутворення, лідерство в публічному управлінні та публічній службі, запровадження сервісно-орієнтованої моделі та людиноцентричного підходу у професійному розвитку публічних службовців.

Наукові здобутки: має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Співавтор трьох монографій, шест�� підручників з Гриф МОН України, більше 10 навчальних посібників з питань публічного управління та публічної служби, механізмів модернізації соціальної політики у сфері публічного управління, комунікаційних аспектів парламентської діяльності та публічної служби; понад 50 навчально-методичних матеріалів для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з підвищення кваліфікації. Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських робіт та кандидатських дисертацій. Підготувала одного кандидата наук з державного управління.

Практична діяльність: має досвід роботи на керівних посадах, зокрема начальника управління світи, заступника міського голови Олександрійської міської ради (2002-2006), декана, заступника декана факультету підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (2006-2008); першого заступника директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України (2009-2019).

Громадська діяльність: депутат місцевих рад, менеджер міжнародних проектів MФ «Відродження» (2006-2008); Світового банку (2008-2010), «Підготовка тренерів з міжкультурної освіти», реалізованого Інститутом післядипломної педагогічної освіти Республіки Польща (2006-2009). Керівник міжнародних проектів з питань управління містом для міських голів та підготовки тренерів для посадових осіб місцевого самоврядування (2015-2018), реалізованих Університетом прикладного менеджменту, м. Мангайм, ФРН та ін. Входить до складу робочих груп, утворених МОН України, НАДС з питань підготовки єдиних стандартів змісту підвищення кваліфікації державних службовців (2015-2018), нормопроектування з організації моніторингу та оцінювання якості підвищення кваліфікації публічних службовців (2018-2019).

Перелік дисциплін: «Командоутворення та лідерство в публічній службі», «Управління змінами».

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України