Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Хаджирадєва Світлана Костянтинівна

Доктор наук державного управління, професор, завідувач кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: менеджмент в державному управлінні, професіоналізація державної служби, професійна підготовка державних службовців.

Наукові здобутки: має понад 300 публікацій наукового та навчально-методичного характеру; член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління, 25.00.02 – механізми державного управління і 25.00.03 – державна служба у НАДУ при Президентові України; 25.00.02 – механізми державного управління у Чорноморському державному університеті імені П. Могили. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій. Захищено понад 15 здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата з державного управління та педагогіки.

Практична діяльність: має великий досвід керівної роботи, зокрема на посадах завідувача кафедри андрагогіки ОРІДУ НАДУ при Президентові України (2001-2003); завідувача кафедри управління освітніми закладами та державної служби Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (2006-2013); декана факультету післядипломної освіти та роботи з іноземними громадянами Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського (2007-2013); начальника навчально-наукового відділу Інституту державної служби та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України (2013-2014).

Громадська діяльність: національний координатор Проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті (INOVEST)». Міжнародній експерт з професійної підготовки державних службовців. Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з реформування вищої освіти (2013-2014) та Національного агентства України ї питань державної служби з розробки нормативно-правових актів в умовах реформування системи публічної служби відповідно до європейських стандартів публічного управління (2015-2019), з питань нормопроектування організації моніторингу та оцінювання якості професійного розвитку публічних службовців (2018-2019), координатор проекту “Бюро медіації” в НАДУ, який реалізовується в рамках міжнародного проекту «Розвиток інформаційний форматів для розповсюдження медіації» в Україні (2017 – 2019); координатор освітнього проекту реалізації магістерської програми двох дипломів між Національною академією державного управління при Президентові України і Університетом Миколаса Ромеріса (з 2019 року).

Перелік дисциплін: «Кадровий менеджмент», «Управління змінами та впровадження інновацій в публічній сфері», «Публічне управління на засадах проектного менеджменту», «Прийняття управлінських рішень в індетермінованих умовах».

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України