Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Гусєв Вячеслав Олександрович

Кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: експертно-аналітична та консалтингова діяльність, державна інноваційна політика, публічне управління та адміністрування в галузі інноваційно-інвестиційної діяльності і промисловості.

Наукові здобутки: автор (співавтор) понад 180 наукових праць за напрямами: квантова електроніка, інноваційна економіка, управління інноваційними проектами, державна інноваційна політика, серед яких 3 авторські свідоцтва про реєстрацію авторських винаходів, монографія «Державна інноваційна політика: методологія формування і впровадження та інші, наукові розробки доповідались на 30 міжнародних науково-комунікативних заходах і опубліковані в їх матеріалах. Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських робіт та кандидатських дисертацій. Підготував вісім кандидатів наук з державного управління й один кандидат економічних наук.

Практична діяльність: досвід керівної науково-організаційної роботи, наукова-педагогічна діяльність в галузі знань «Публічне управління та адміністрування». Входить до складу робочих груп, утворених МОН України, Комітетом ВР України з питань науки і освіти для розроблення законодавства в галузі інноваційної діяльності.

Громадська діяльність: член редакційних колегій наукових фахових видань з державного управління.

Перелік дисциплін: «Управління ризиками та прийняття рішень», «Управління змінами в публічній сфері», «Публічне управління на засадах проектного менеджменту», викладає курс «Системний аналіз та моделювання в публічному управлінні», розробник авторських курсів «Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційними процесами», «Антикризове управління», «Стратегічне управління».

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України