Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Грабовський Вячеслав Альбертович

Кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: державно-громадське управління освітою, стратегічне управління, стратегічне планування, управлінські процедури і процеси.

Наукові здобутки: має понад 30 публікацій. Після захисту кандидатської дисертації опублікував 21 працю, серед них 12 – у фахових наукових виданнях. Бере участь у науково-організаційній та дослідницькій роботі кафедри. Здійснює наукове керівництво з підготовки магістерських робіт та кандидатських дисертацій. Підготував одного кандидата наук з державного управління.

Практична діяльність: має багаторічний досвід практичної роботи в органах державного управління освітою, зокрема на посаді начальника управління освіти Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації (1995-2003); працював на керівних посадах в Національній академії (2006-2017).

Громадська діяльність: Участь у проекті Twinning «Підтримка розвитку та вдосконалення системи підготовки державних службовців в Україні» (2009-2011), відповідав за реалізацію 2 компоненту «Зміцнення організації та управління Національної академії та регіональних інститутів». Участь у авторських колективах та робочих групах з підготовки науково-інформаційних та презентаційно-іміджевих видань до 10, 15 та 20-річчя Національної академії державного управління при Президентові України (2005, 2010, 2015). Участь у науково-комунікативних заходах Національної академії: науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, панельних дискусіях тощо.

Перелік дисциплін: «Стратегічне управління», «Управлінські процедури і процеси», «Контроль та оцінювання в управлінській діяльності».

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України