Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Федоренко Владислав Леонідович

Доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, професор кафедри публічного управління та публічної служби, DrHb - доктор хабілітований наук правничих, заслужений юрист України, державний службовець 3 рангу, лауреат Премії імені Ярослава Мудрого.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 430 наукових публікацій, у тому числі монографій “Референдуми в Україні: історія та сучасність” (2000), “Аналіз соціальних систем” (2007), «Система сучасних джерел конституційного права України» (2009), «Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти» (2009), «Джерела конституційного права України» (2010), «Правова доктрина України : у 5 т.» (2013), «Відповідальність у публічному праві» (2014), «Державна антикорупційна політика і запобігання та протидія корупції на публічній службі в органах державної влади і органах місцевого самоврядування» (2016); підручників «Конституційне право України. Академічний курс у 2-х томах. Т. 1-2» (2006, 2008), “Конституційне право України” (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012), «Проблеми сучасної конституціоналістики» (2015), «Конституційне право України» (2016) та ін.
Підготував і захистив 7 кандидатів юридичних наук і 2 докторів юридичних наук. Є членом спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій у Національній академії внутрішніх справ (м. Київ); Робота у редколегіях, наукових і програмних рад юридичних журналів.

Практична діяльність: має великий досвід керівної роботи, зокрема на посадах: головного консультанта Служби забезпечення зв’язків з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України Секретаріату Президента України (2007-2007); першого заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень – керівник Центру нормопроектного забезпечення діяльності Президента України (2007-2008); директора Департаменту конституційного та адміністративного права Міністерства юстиції України (2008-2010); радник Міністра юстиції України (2010-2011); заступник начальника навчально-наукового інституту заочного навчання – декан юридично-психологічного факультету Національної академії внутрішніх справ (2011-08.2014); завідувач кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії державного управління при Президентові України (2014-2016); директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (06.2016 – до нині); професор НАДУ при Президентові України; позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Перелік дисциплін: «Керівник у державних інституціях», «Управління змінами та впровадження інновацій».

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України