Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Дутчак Галина Онуфріївна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри публічного управління та публічної служби.

Сфера наукових інтересів: державне управління Франції, державний протокол, національна культура.

Наукові здобутки: має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру в наукових фахових та інформаційно-методичних у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Практична діяльність: працювала в Міністерстві культури і мистецтв України, в закладах культури. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки магістерських робіт.

Перелік дисциплін: «Державний протокол та етика в публічній службі», «Управління персоналом в органах публічної влади», «Корпоративна культура та етика в публічній службі».

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України