Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Книжкова шафа

Назва: Діагностика та розвиток професійних управлінських і лідерських здібностей державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування в Україні


Навчальний посібник


Атвтори: Ю.Б.Ірхін, В.Л.Федоренко

Назва: Актуальні питання публічного управління та адміністрування в контексті реалізації адміністративної реформи


Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (19 червня 2018 р.)

Назва: Бюджетна система


Навчальний посібник

Назва: Методика діагностування соціально-психологічних впливів на прийняття державно-управлінських рішень в індетермінованих умовах


Навчальний посібник


Автор: О.І.Воронов

Назва: Теорія і практика прийняття державно-упралінських рішень в індетермінованих умовах


Монографія


Автор: О.І.Воронов

Назва: Державна політика


Назва: Державна служба в Україні: досвід, проблеми, перспективи


Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої Дню державної служби в Україні (Київ, 24 червня, 2015 рік)

Назва: Етика в публічній службі


Підручник


Автор: Т.Е.Василевська

Назва: Механізми управління розвитком сервісно-орієнтованої держави (теорія, методологія, практика)


Монографія


Автор: О.В.Євсюкова

Назва: Інституалізація публічного управління в Україні: стан проблеми та перспективи розвитку


Монографія

Назва: Інструменти регіонального розвитку в Україні


Навчальний посібник

Назва: Кадрове забезпечення органів місцевої влади у сфері надання публічних послуг


Навчальний посібник

Назва: Конституційне право в Україні


Підручник


Автор: В.Л.Федоренко

Назва: Менеджмент об'єктів нерухомості публічної власності


Навчальний посібник


Автори: В.С.Куйбіда, В.П.Ніколаєв, Т.В.Ніколаєва

Назва: Менеджмент організації: теорія і практика


Навчальний посібник

Назва: Організація надання публічних послуг на місцевому рівні


Навчальний посібник

Назва: Науково-практичний коментар до Закону України "Про державну службу"

Назва: Інституціональін аспекти розвитку публічного аудиту в умовах модернізації публічного управління в Україні: проблеми теорії і практики


Монографія


Автор: Наталія Обушна

Назва: Основи регіонального управління в Україні


Підручник

Назва: Перші кроки новообраного голови територіальної громади


Практичний посібник

Назва: Розвиток обслуговуючої кооперації сільських територій: теорія та практика


Монографія


Автор: С.М.Приліпко

Назва: Проблеми реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні


Монографія

Назва: Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності


Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

Назва: Професійний розвиток державних службовців в умовах глобалізації та сучасних змін


Монографія

Назва: Сучасний контент професійного розвитку менеджерів освіти в умовах глобальних викликів та реформ


Монографія

Назва: Психологія прийняття рішень в професійній діяльності


Навчальний посібник


Автори: О.І.Воронов, Е.А.Плешко, А.М.Дончак

Назва: Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблеми та перспективи розвитку


Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю 07-08 вересня 2018 р.

Назва: Регіональне управління

Назва: Розвиток кадрового потенціалу державної служби в Україні в умовах реформ: проблеми теорії та практики


Монографія


Автори: С.В.Селіванов, Н.І.Обушна, С.К.Хаджирдєва

Назва: Децентралізація: теорія та практика застосування


Монографія


Автор: С.А.Романюк

Назва: Системний аналіз і прийняття рішень в публічному управлінні


Навчально-методичний посібник


Автори: Т.К. Гречко, С.К.Хаджирадєва

Назва: Теорія та практика стратегічного управління


Монографія


Автор: С.А.Романюк

Назва: Методологія сучасних конституційно-правових досліджень в Україні


Автор: В.Л.Федоренко

Назва: Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні


Автор: В.Л.Федоренко, О.М.Чернеженко

Назва: Фінанси підрприємств


Автор: Л.О.Коваленко, О.В.Абакуменко, Н.І.Обушна

Назва: Фінансовий менеджмент


Навчальний посібник

Назва: Управління змінами в публічній сфері


Навчально-методичний посібник

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України