Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Білинська Марина Миколаївна

Доктор наук з державного управління, професор, віце-президент Національної академії, професор кафедри публічного управління та публічної служби, заслужений працівник освіти України, державний службовець 3 рангу.

Сфера наукових інтересів: сучасна кадрова політика в державному управлінні, оцінка впливу політичних рішень на стан навколишнього середовища, прогнозування розвитку територій, механізми управління системою державної служби в сучасній Україні, гендерні аспекти державного управління, підготовка кадрів у сфері охорони здоров’я, управління змінами у сфері охорони здоров’я.

Наукові здобутки: має понад 250 публікацій наукового та навчально-методичного характеру; член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з державного управління у НАДУ при Президентові України. Заступник голови експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з державного управління МОН України. Підготувала 4 докторів та 12 кандидатів наук з державного управління. Здійснює наукове керівництво й консультування з підготовки кандидатських та докторських дисертацій.

Практична діяльність: має великий досвід керівної роботи, зокрема, фахівця-аналітика з питань охорони здоров’я, керівника галузевого закладу післядипломної освіти, координує питання з підготовки науково-педагогічних кадрів у сфері публічного управління; займає керівну посаду віце-президента НАДУ при Президентові України. Член робочої групи з розробки Закону України «Про державну службу», член Міжгалузевої експертної ради МОН України. Входить до складу робочих груп НАДС та Комітетів Верховної Ради України із проблем законодавчого забезпечення реформування державної служби та сфери охорони здоров’я.

Громадська діяльність: участь у творчих та громадських проектах; публічні виступи та публікації в ЗМІ, на каналі «Рада» Верховної Ради України. Здійснює консультаційну та експертну діяльність для органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Міжнародний експерт Інституту Світового банку з питань подолання бідності.

Перелік дисциплін: «Управління змінами та впровадження інновацій»

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України