Кафедра публічного управління та публічної служби

Кафедра публічного управління та публічної служби

Національна академія державного управління при Президентові України

Про кафедру

Кафедру публічного управління та публічної служби (до 1 вересня 2017 р. – кафедра державного управління і менеджменту) було утворено відповідно до Указу Президента України «Про загальну структуру Української Академії державного управління при Президентові України» (від 2 серпня 1995 року N 682/95).

Місія кафедри

Місія кафедри публічного управління та публічної служби – підготовка нової генерації висококваліфікованих і професійно мобільних фахівців для сфери публічного управління та адміністрування, які здатні чесно служити своєму народу.

Статус кафедри

В системі Національної академії державного управління при Президентові України кафедра публічного управління та публічної служби має статус випускової зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» в галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування».

Кафедру очолює Хаджирадєва Світлана Костянтинівна, доктор наук державного управління, професор, дійсний член Академії наук публічного управління, міжнародний експерт з професійного навчання публічних службовців, бізнес-тренер з управління проектами і програмами в публічній сфері. Автор понад 300 наукових праць з актуальних питань теорії та практики публічного управління та адміністрування, професійного навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, управління проектами і програмами в публічній сфері тощо.

Підвищувала кваліфікацію та проходила стажування в Інституті психології Гамбурзького університету (Німеччина), Університеті Аліканте (Іспанії), Карлсруйському технічному університеті (Німеччина); Королівському технічному університеті (Швеція), Північно-Лондонському університет (Великобританія) та ін.

Основні напрями діяльності кафедри

В контексті реалізації освітньої програми за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється спеціалізація фахівців за такими напрямами:

  • Управління проектами і програмами в публічній сфері
  • Управління персоналом в органах публічної влади
  • Інноваційні технології публічного управління та адміністрування
  • Технології децентралізації в публічному управлінні

Наукова та науково-дослідна робота кафедри реалізується в межах діяльності 10 наукових шкіл, керівниками яких є провідні українські вчені, зокрема професори: М.М. Білинська, Т.Е. Василевська, О.І. Васильєва, В.С.Куйбіда, В.П. Ніколаєв, Н.І. Обушна, А.П. Рачинський, С.А. Романюк, І.Г. Сурай, Н.Д. Чала, В.Л. Федоренко, С.К. Хаджирадєва.

Підтримуються традиції щодо проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Публічне управління та публічна служба: стан проблем та перспективи розвитку», теоретико-методологічних семінарів, тренінгів, круглих столів з актуальних питань публічного управління та адміністрування. Продуктивною є співпраця кафедри з органами публічної влади, громадськими організаціями, політичними діячами тощо.

Розширюються міжнародні зв’язки, зокрема в межах реалізації проекту академічної мобільності кафедра співпрацює з Університетом «ТУРАН» (Республіка Казахстан); Інститутом технологій та бізнесу в Чеське Будейовице (Чеська Республіка); Варшавською Вищою школою менеджменту (Республіка Польща) та ін.

Разом з Інститутом психології Гамбурзького університету (Німеччина) та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини реалізується проект відкриття на базі Національної академії «Бюро медіації» та тренінг-центру з підготовки медіаторів для роботи у сфері публічного управління та адміністрування та ін.

Викладачі кафедри

Партнери кафедри

© 2020. Кафедра публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України